سال 1403-1402

جلسه 50 اصول – 1402/09/20 – معانی حروف

      درس خارج اصول استاد حاج سید محمد جواد شبیری 14020920 مقرر: مسعود عطارمنش موضوع: المقدمة/الوضع /اقسام الوضع تفسیر ادوات شرط در جلسۀ سابق به دو دیدگاه در تفسیر ادوات شرط اشاره شد. دیدگاه اول به مناطقه و دیدگاه دوم به ادباء نسبت داده شده است. دیدگاه منسوب به مناطقه آن است که …

جلسه 50 اصول – 1402/09/20 – معانی حروف ادامه مطلب »

جلسه 49 اصول – 1402/09/19 – معانی حروف

      درس خارج اصول استاد حاج سید محمد جواد شبیری 14020919 مقرر: مسعود عطارمنش موضوع: المقدمة/الوضع /اقسام الوضع اقسام حروف و ارتباط معنوی هر یک با هیأت تامه و هیأت ناقصه محصل مطلب تا اینجا این شد که: معنای حروف، با معنای جملات ناقصه و جملات تامه مرتبط است. به عبارت دیگر، حروف …

جلسه 49 اصول – 1402/09/19 – معانی حروف ادامه مطلب »

جلسه 48 اصول – 1402/09/18 – معانی حروف

  درس خارج اصول استاد حاج سید محمد جواد شبیری 14020918 مقرر: مسعود عطارمنش موضوع: المقدمة/الوضع /اقسام الوضع اقسام حروف از حیث نحوۀ ارتباط بحث ما از معنای حروف، به بحث از معانی هَیَئات کشیده شد. حروف، سه دسته هستند: 1.حروفی بی­ارتباط: حروفی همچون «هاء» تنبیه یا «هاء» سَکت، از حروفی هستند که با هیچ …

جلسه 48 اصول – 1402/09/18 – معانی حروف ادامه مطلب »

جلسه 47 اصول – 1402/09/15 – مروری بر بحث­ از معنای حرفی

      درس خارج اصول استاد حاج سید محمد جواد شبیری 14020915 مقرر: مسعود عطارمنش موضوع: المقدمة/الوضع /اقسام الوضع مروری بر بحث­ از معنای حرفی در این جلسه قصد داریم بحث­ را به سبک دیگری بازگو کنیم تا اگر مطلبی درست بیان نشده و قصوری در تعبیرات وجود داشته، اصلاح شود. نخست باید دانست …

جلسه 47 اصول – 1402/09/15 – مروری بر بحث­ از معنای حرفی ادامه مطلب »

جلسه 46 اصول – 1402/09/14 – تحلیل هیأت تامه و ناقصه و فرق بین آن­ دو

­­­­ درس خارج اصول استاد حاج سید محمد جواد شبیری 14020914 مقرر: مسعود عطارمنش موضوع: المقدمة/الوضع /اقسام الوضع تحلیل هیأت تامه و ناقصه و فرق بین آن­ دو به تناسبِ بحث از معنای حرفی، به فرق بین نِسَب تامه و نِسَب ناقصه پرداختیم. فارق بین هیأت تامه و ناقصه از منظر مشهور اندیشمندان مشهور اندیشمندان …

جلسه 46 اصول – 1402/09/14 – تحلیل هیأت تامه و ناقصه و فرق بین آن­ دو ادامه مطلب »

جلسه 45 اصول – 1402/09/13 – معانی حروف

      درس خارج اصول استاد حاج سید محمد جواد شبیری 14020913 مقرر: مسعود عطارمنش موضوع: المقدمة/الوضع /اقسام الوضع وضوح تقییدپذیری مفاد هیأت در جلسات سابق گفتیم در امکان تقییدِ ترکیبِ ناقص یا ترکیب تام تردیدی نیست. به نظر می­رسد این یک امر وجدانی و روشن است که می­بایست آن را معیار قرار داده …

جلسه 45 اصول – 1402/09/13 – معانی حروف ادامه مطلب »

جلسه 44 اصول – 1402/09/12 – معانی حروف

      درس خارج اصول استاد حاج سید محمد جواد شبیری 14020912 مقرر: مسعود عطارمنش موضوع: المقدمة/الوضع /اقسام الوضع معنای حروف بحث دربارۀ معنای حروف بود. مروری بر دیدگاه محقق نائینی: ایجادی بودن معنای حروف محقق نائینی<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> معنای حروف را ایجادی تلقی نموده و آقای شهیدی<![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]> در اشکال به ایشان، ایجادی بودن …

جلسه 44 اصول – 1402/09/12 – معانی حروف ادامه مطلب »

جلسه 43 اصول – 1402/09/11 – ثمرات بحث از معنای حروف

      درس خارج اصول استاد حاج سید محمد جواد شبیری 14020911 مقرر: مسعود عطارمنش موضوع: المقدمة/الوضع /اقسام الوضع ثمرۀ عملی بحث از معنای حرفی: تقییدپذیر بودن مفاد هیأت اصول­دانان برای بحث از معانی حرفیه ثمراتی را ذکر نموده و فرموده بودند مسلک­های مختلفی که در معنای حرفی وجود دارد در ترتب این ثمرات …

جلسه 43 اصول – 1402/09/11 – ثمرات بحث از معنای حروف ادامه مطلب »

جلسه 42 اصول – 1402/09/05 – ثمرات بحث از معنای حروف

      درس خارج اصول استاد حاج سید محمد جواد شبیری 14020905 مقرر: مسعود عطارمنش موضوع: المقدمة/الوضع /اقسام الوضع ثمرات عملیۀ بحث از معنای حرفی بحث دربارۀ معنای حروف بود. برای این بحث ثمرات عملیه­ای ذکر شده بود. ثمرۀ اول: عدم امکان تقیید وجوب مستفاد از هیأت یکی از ثمرات عملیۀ بحث از معنای …

جلسه 42 اصول – 1402/09/05 – ثمرات بحث از معنای حروف ادامه مطلب »

جلسه 41 اصول – 1402/09/04 – ثمرات بحث از معنای حروف

      درس خارج اصول استاد حاج سید محمد جواد شبیری 14020904 مقرر: مسعود عطارمنش موضوع: المقدمة/الوضع /اقسام الوضع مسیر صحیح بحث از معنای حروف: معیار قرار دادن ثمرات واضح، برای کشف مسلک صحیح برای بحث از معنای حروف، ثمراتی ذکر شده است. در جلسات سابق گفتیم، موقفی که در مورد برخی از این …

جلسه 41 اصول – 1402/09/04 – ثمرات بحث از معنای حروف ادامه مطلب »