سال 1402-1401

جلسه 10 اصول – 1401/07/24 – تعاقب حادثین /تنبیهات /استصحاب

    درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 14010724 موضوع: تعاقب حادثین /تنبیهات /استصحاب خلاصه مباحث گذشته: بحث بر سر جریان استصحاب در صورت تعاقب حادثین بود. یکی از صور تعاقب حادثین صورتی است که تاریخ هر دو حادثه مجهول باشد که از آن به مجهولَیِ التاریخ تعبیر می شود. جریان استصحاب در …

جلسه 10 اصول – 1401/07/24 – تعاقب حادثین /تنبیهات /استصحاب ادامه مطلب »

جلسه 9 اصول – 1401/07/23 – شک در تقدم و تأخر /تنبیهات /استصحاب

    درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 14010723 موضوع: شک در تقدم و تأخر /تنبیهات /استصجاب خلاصه مباحث گذشته: در جلسات گذشته نقد و بررسی کلمات اصولیین در بحث تعاقب حادثین و نقض و ابرام­های موجود در کلمات ایشان پرداختیم. یکی از اشکالاتی که توسط محقق خراسانی نسبت به جریان استصحاب در …

جلسه 9 اصول – 1401/07/23 – شک در تقدم و تأخر /تنبیهات /استصحاب ادامه مطلب »

جلسه 8 اصول – 1401/07/20 – شک در تقدم و تأخر /تنبیهات /استصحاب

    درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 14010720 موضوع: شک در تقدم و تأخر /تنبیهات /استصحاب خلاصه مباحث گذشته: در جلسۀ گذشته تقریباتی که در کلمات مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آقای صدر در مقام اشکال به جریان استصحاب در معلوم التاریخ وارد شده بود را بیان نموده و بررسی کردیم و …

جلسه 8 اصول – 1401/07/20 – شک در تقدم و تأخر /تنبیهات /استصحاب ادامه مطلب »

جلسه 7 اصول – 1401/07/19 – شک در تقدم و تأخر /تنبیهات /استصحاب

    درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 14010719 موضوع: شک در تقدم و تأخر /تنبیهات /استصحاب خلاصه مباحث گذشته: در جلسۀ سابق به مبنای محقق خوئی مبنی بر جریان استصحاب در معلوم التاریخ، و اشکال مرحوم آقای صدر به فرمایش ایشان پرداختیم. مرحوم آقای صدر فرمودند احتمال دارد نقض حالت سابقه در …

جلسه 7 اصول – 1401/07/19 – شک در تقدم و تأخر /تنبیهات /استصحاب ادامه مطلب »

جلسه 6 اصول – 1401/07/18 – شک در تقدم و تأخر /تنبیهات /استصحاب

    درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 14010718 موضوع: شک در تقدم و تأخر /تنبیهات /استصحاب خلاصه مباحث گذشته: در جلسۀ گذشته بحث جریان استصحاب در فرضی که یکی از دو حادث مجهول التاریخ و دیگری معلوم التاریخ باشند را مطرح نموده و به مبنای محقق خوئی مبنی بر جریان استصحاب در …

جلسه 6 اصول – 1401/07/18 – شک در تقدم و تأخر /تنبیهات /استصحاب ادامه مطلب »

جلسه 5 اصول – 1401/07/17 – شک در تقدم و تأخر /تنبیهات /استصحاب

    درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 14010717 موضوع: شک در تقدم و تأخر /تنبیهات /استصحاب خلاصه مباحث گذشته: در جلسۀ گذشته به ذکر اقوال بزرگان در بحث تعاقب حادثین پرداختیم و پس از نقل تقریب محقق خراسانی برای عدم جریان استصحاب در مجهولَیِ التاریخ، به نکاتی پیرامون کلام ایشان اشاره کردیم. …

جلسه 5 اصول – 1401/07/17 – شک در تقدم و تأخر /تنبیهات /استصحاب ادامه مطلب »

جلسه 4 اصول – 1401/07/16 – شک در تقدم و تأخر /تنبیهات /استصحاب

    درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 14010716 موضوع: شک در تقدم و تأخر/تنبیهات /استصحاب خلاصه مباحث گذشته: در جلسات گذشته به بحث از صور مختلف شک در تقدم و تأخر حادث پرداختیم؛ در این زمینه کلام محقق خراسانی را مطرح نموده و نکاتی را پیرامون آن متذکر شدیم. در این جلسه …

جلسه 4 اصول – 1401/07/16 – شک در تقدم و تأخر /تنبیهات /استصحاب ادامه مطلب »

جلسه 3 اصول – 1401/06/16 – شک در تقدم و تأخر /تنبیهات /استصحاب

    درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 14010616 موضوع: شک در تقدم و تأخر /تنبیهات /استصحاب خلاصه مباحث گذشته: در جلسات گذشته گفتیم شک در تقدم و تأخر به دو نحو قابل ملاحظه است: 1-شک در تقدم و تأخر نسبت به اجزای زمان: بحث از آن در جلسات گذشته مطرح شد. 2-شک …

جلسه 3 اصول – 1401/06/16 – شک در تقدم و تأخر /تنبیهات /استصحاب ادامه مطلب »

جلسه 2 اصول – 1401/06/15 – تعاقب حادثین /تنبیهات /استصحاب

    درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 14010615 موضوع: تعاقب حادثین /تنبیهات /استصحاب خلاصه مباحث گذشته: در جلسۀ گذشته به تنبیه یازدهم استصحاب در کفایه الاصول وارد شدیم و گفتیم گاهی اصل تحقق یک حادثه مشکوک است، در این صورت استصحاب عدم تحقق آن را جاری می کنیم؛ ولی یک وقت اصل …

جلسه 2 اصول – 1401/06/15 – تعاقب حادثین /تنبیهات /استصحاب ادامه مطلب »

جلسه 1 اصول – 1401/06/14 – تعاقب حادثین /تنبیهات /استصحاب

    درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 14010614 موضوع: تعاقب حادثین /تنبیهات /استصحاب خلاصه مباحث گذشته: در سال گذشته از تنبیهات استصحاب بحث نموده و در سال حاضر آن را ادامه خواهیم داد. در این جلسه به تنبیه یازدهم استصحاب در کفایه، خواهیم پرداخت.     تنبیه یازدهم: تعاقب حادثین در کفایه …

جلسه 1 اصول – 1401/06/14 – تعاقب حادثین /تنبیهات /استصحاب ادامه مطلب »