دانلود فایل صوتی Feghh 114-14030230

فهرست

جلسه 113 فقه – 1403/02/30 – اعتبار قصد قربت در زکات